"admin" tarafından yazılmış yazıları görüntülüyorsunuz

Noterler birliğinden Mete Beyin gönderdiği Tebliğin bir kısmı Ektedir. Devir ve satış işlemleri için gerekli işlemler 2b maddesinde açıklanmıştır.

2.)SATŞ VE TESCİL İŞLEM TÜRLERİ :

2.b) Özürlü aracı

2.b.1) Özürlüye ait özel tertibatlı bir aracın normal (tertibatsız) kullanacak bir kişiye satışı ve tescili

 • Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenecek,
 • Araç tescil belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek,
 • Araçta tadilat yapılması gerektiğinden, gerekli tadilat projesi düzenlettirilip, muayenesi yaptırıldıktan sonra alıcının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunamüracaat edilecek, araç tescil belgesi bu aşamadan sonra basılacaktır. Üzerinde özürlülereait işaret bulunan plaka işlemi yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir.

2.b.2) Özürlüye ait özel tertibatlı bir aracın yine özürlü kişiye satışı ve tescili

 • Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenecek,
 • Araç tescil belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek,
 • Araçta özürlünün özür durumuna göre tadilat yapılması gerekebileceğinden, gerekli olmasıhalinde tadilat projesi düzenlettirilip, muayenesi yaptırıldıktan sonra alıcının ikametinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edilecek, araç tescil belgesi bu aşamadan sonra basılacaktır.

2.b.3) Özürlüye ait bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili)

 • Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenecek,
 • Araç tescil belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Motorlu Araç Trafik Belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Alıcı adına tescil işlemi ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda yapılacaktır. Burada yapılacak tescil işlemi sırasında Dışişleri Bakanlığından alınmıştakrir belgesi ibraz edilecek, araç bu belgede belirtilen plakaya tescil edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır.Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. Müracaat sırasında ayrıca tadilat projesi ile muayenesi yapıldığına dair belgede ibraz edilecektir

2.b.4) Özürlüye ait bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili)

 • Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenecek,
 • Araç tescil belgesi ücreti noterce tahsil edilecek
 • Motorlu Araç Trafik Belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek,
 • Alıcı adına tescil işlemi ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda
 • yapılacaktır. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil
 • kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. Müracaat sırasında ayrıca tadilat projesi ile muayenesi yapıldığında dair belge de ibraz edilecektir.

10) ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER İLE REŞİT OLMAYAN KÜÇÜKLER ADINA ARAÇ SATIŞI
Zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçükler adına araç satış veya devri yapılması halinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 74 üncü maddesi gereğince, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname satış veya devir işlemini yapan noter tarafından alınarak diğer evraklarla birlikte muhafaza edilecektir.

Yurt dışından araç almak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekiyor

1. Hastaneden “özel araçla nakli uygundur” ibaereli rapor alınacak raporlar en az dört imzalı olması gerekiyor.
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Minibüs getiriyorrsanız çocuğunuzunda nüfus cüzdan fotokopisi)
3. İkametgah ilmühaberi (Çocuğunuzun ve kendinizin)
4. Ehliyet fotokopisi

yukardaki evraklarla Ankara (İstanbul yolu Güvercinlik Toprak mahsulleri Ofisinin Arkası) gümrük müdürlüğüne teslim edilecek
Her ayın ilk salı günü komisyon toplanıyor. Komisyondan izin ithal belgesi komisyona girdikten 15 dakika sonra teslim ediliyor bunun üzerine yurt dışından araç getirebilirsiniz

Öncelikle bu işle uğraşan profosyenel kişi ve şirketleri tercih edin

5. Bankadan yurt dışına döviz transferi yapacaksınız dekont alacaksınız
6. Döviz transferinin yapıldığına dair bankadan yazı alacaksınız bunun için praforma fatura gerekecektir.
Yurt dışına döviz transferini kim adına yapıyorsanız o kişi size aracı alıp satacak kişi olmalıdır aksi takdirde gümrükten aracı çıkaramazsınız.

7. Noterden Taahhütname alacaksınız (Ankaradaki noterler taahhütnameyi size araç satışı gibi yapıyorlar bu yüzden çok para tutuyor. imkanınız varsa başka yerden alın oralarda gerçek taahhütname yapıyorlar araç bedeli hesaba alınmıyor. ankarada ise araç bedeli üzerinden taahhütname yapıyorlar. Ben Kırıkkaleden yaptırdım 20 ytl verdim. Ankarada 250 ytl istiyorlardı )

Araç gümrüğe geldikten sonra işlemleri yapabilmek için mutlaka iş takipçilerinden birine işi havale etmenizi öneririm. çünkü tek başınıza yapabileceğiniz bir iş değil. çok sayıda evrak tanzimi gerekiyor. krendi başınıza buınları yapmanız imkansız
(Ben aracı Avrupa Otodan aldım. nakliyeciye araç başına 50 euro yu şirket ödedi. ondan sonraki işlemleri kendimiz yaptık.)

Araç aynı gün teslim alınmassa ardiye ücreti ödemek zorundasınız (Günlük Yaklaşık 27 ytl )
Ayriyeten türkiye girişindede teminat yatırmak zorundasınız. Avrupa otodan aldığım için bunada gerek kalmadı.

Gümrük işlemlerini bitirdiğinizde geçici plaka ile gümrükten çıkıyorsunuz.
Evraklarınız posta ile gönderiliyor 30 günde ancak geliyor evraklar.
Biz Ankara’da Memur vasıtası ile teslim ederek işlemleri hızlandırdık.

8. Araç ruhsat işlemleri için uğraşmak istemiyorsanız iş takipçisine verebilirsiniz. Ruhsat yazımını yapıyorlar, Karayolları muayene için evrak hazırlıyorlar. Evrakla Muayeneye gidiyorsunuz. Ücret ödemiyorsunuz. Evrakı mutlaka mühürletin.

9. Araç için proje çizdirmeniz gerikiyor. Proje ile TSE (Ankara) gitmeniz gerekiyor. Yaklaşık 170 ytl ödüyorsunuz proje için. bunun 100 ytl sini TSE alıyor. ANKARA TSE DE bu işle ilgili iki kişi görevli bir tanesi NEMRUD birisi o kişi ok vermese işleriniz yine kesat. Araç motor numarasını mutlaka gitmeden yerini öğrenin eger görülmeyen bir yerde ise yetkili servisten yazı alarak gitmeniz işlemlerinizin kolaylığı için önemli.

10. Evrakları alarak emniyete gidiyorsunuz evraklarınız tamansa plaka için size yazı veriyorlar . BU arada aracı sigortasını yaptırmak zorundasınız.

11. Plaka yazdırılacak

12. Emniyetten gümrük idaresine yazı için iki adet evrak tanzim ederek teslim edeceksiniz.

13. Ruhsata plakayı yazacaksınız.

14. Evrakları Emniyete teslim edeceksiniz. 2ila 3 saat sonra ruhsatı alabilirsiniz

Nereye, Nasıl Başvurulur?
2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlıikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.
Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.
2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak Vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir.

Aylıktan faydalanamayacak kişiler?
Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,
Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,
Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb),
Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar.

Yaşlı aylığı kimlere bağlanır?
65 yaşını doldurmuş olan,
Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan
Hane içinde kişi başına düşen geliri, (2014 İlk altı ayı için 255,22TL)’den az geliri olan kişilere bağlanır.

Aylık Bağlama Süreci Nasıldır?

1. Adım: Başvuru sırasında başvuran tarafından EK-1 ‘de yer alan Aylık Başvuru Formu imzalanır.
2. Adım: Başvuruda bulunan kişilere EK-1 ‘de yer alan Başvuru Alındı Belgesi verilir.
3. Adım: Sosyal incelemesi yapılır (Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen bilgilerden oluşur.Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.).
4. Adım: Değerlendirmesi yapılır ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilir.
5. Adım: Mütevelli Heyetinin kararları sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Gerekli işlemlerden sonra aylık bağlanır.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

Gerekli Belgeler ?

Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği

Uyarı:
Yaşlılık aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır.
Başvuruda bulunan kişilerden gelir durumlarının tespiti için belge istenmemesi esastır.

Aylık Başvurusunda Bulunurken;

• Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,
• Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,
• Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,
• Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,
• Başvurunuzun ilgili SYDV’ye teslim edildiğinden,
Emin Olunuz!

Aylık miktarı?

Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylığı bağlanan kişilerin aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır. 
Tüm ödemeler (Başvuru tarihi itibarıyla hak ettiği ödemeler, dönem ödemeleri, ek ödemeler vb.) Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır.
2014 yılı 2022 Aylığı Miktarları belli oldu

Aylıkların Artırımı ?
2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanmış olanlardan, % 70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, bakıma muhtaç özürlü seviyesine arttırılır. (01/01/2014 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı ( % 70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 424,69 TL’ dir.)
Toplam 3 aylık ise 1.274,08 TL’dir.

Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim?
Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylık bağlanan kişilerin aylığa hak Aylığa hak kazanma başlangıç tarihinden ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme dönemine kadar olan aylık hakları için, aylığın bağlandığı tarihi takip eden ilk ödeme döneminde defaten ödeme yapılır.
Aylıkların ödeme gün ve dönemleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belirlenen gün ve dönemlerde ödemeler; hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre vekillerine, vasilerine, kayyumlarına veya velilerine peşin olarak yapılır.
kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır.
• İlk ödeme ve sonraki tüm ödemeler, Türkiye genelinde herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.
• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.
Ödeme Günleri :
Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;
• Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.
Ödeme yapılmaktadır.

Uyarı!
Aylıkların bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılan bütün belgeler, her türlü vergi ve resim ödemelerinden muaftır.
Nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar kişinin rızası olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edilemez.

Aylık Kesme Nedenleri ?

Adres değişikliği (Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylığı durdurulur.)
Ölüm
Feragat (Aylık sahibinin kendi isteği ile aylıktan faydalanmak istemediğinin yazılı olarak bildirilmesidir. )
Muhtaçlığın kalkması (Merkezi ve sosyal incelemelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda muhtaç olmadığına karar verilen kişilerin aylıkları Mütevelli Heyet Kararı ile “Muhtaç Olmama” nedeniyle feshedilir.)
Özürlülük oranının % 40′ın altına düşmesi
Sosyal Güvenlik kaydının tespit edilmesi
18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için özürlünün 18 yaşını doldurması
18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin tespit edilmesi
18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılan aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın özürlü için kullanılmadığının tespit edilmesi
Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi
Aylığın 1 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması

Bildirim Yükümlülüğü?
Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Vakfa bildirmekle yükümlüdürler.
Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilerek, takip ve tahsili sağlanır. Süresi içinde bildirim yükümlülüğüne uyulmuş olmakla veya aylık hakkından feragat talebinde bulunulmakla birlikte, süresinde aylık kesme işlemi yapılmayarak aylıkların ödenmeye devam olunması durumunda geri tahsil olunacak aylık tutarları için kanuni faiz veya Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranlarına göre ayrıca bir fark alınmaz.

Yersiz Ödemelerin Tahsili?
Aylığın kesilmesi gereken ödeme dönemi başından itibaren her nesuretle olursa olsun, istihkaklarından fazla veya yersiz ödenen aylıklar ileilgili hüküm gereği tahakkuk ettirilmiş faiz, borcun tahsilinden önce aynıkişiye tekrar aylık bağlanmış olması durumunda aylıklarından mahsup edilir. Toplam özür oranı, 2022 sayılı Kanuna göreaylık bağlanması gereken oranın altına düşenlerin aylıkları özürlü sağlıkkurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem başından itibarenkesilir. Raporun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediğidurumlarda, rapor tarihinden itibaren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslimetmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler için ödeme tarihinden tahsil tarihinekadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Bakanlık tarafından borçtahakkuk ettirilir ve takibi sağlanır.Toplam özür oranı, aylık türünü değiştirecekşekilde azalanların aylıkları, özürlü sağlık kurulu raporunun düzenlenmetarihini takip eden dönem başından itibaren azaltılır. Raporun, SağlıkBakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor tarihindenitibaren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersizödemeler daha sonra ödenecek aylıklardan 1/4 oranında mahsuben tahsil edilir.Borçların mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması halinde Bakanlık tarafındantakibi sağlanır.Borçların mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması halindeBakanlık tarafından takip ve tahsili sağlanır.

İdari Yaptırımlar?
Aylığa hak kazanmak üzeredüzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde ödenmiş olanaylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için Türkiyeİstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarıyla birlikte Bakanlıktarafından borç tahakkuk ettirilerek takip ve tahsili sağlanır.Hak sahibinden tahsiliimkanının kalmadığı durumlarda, Bakanlık tarafından tahakkuk edilen borç,aylığın ödenmesinde kasıt, kusur veya ihmali olduğu tespit edilenlerdenmüteselsilen tahsil edilir.Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlarhakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Bakanlıktarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleridüzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarisoruşturma açılır.

Muayene ve Tedavi ?
Aylık bağlama işlemi tamamlananlara ait bilgiler, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin üç numaralı alt bendine göre genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları amacıyla Genel Müdürlük tarafından sistem üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir ve bu bildirim sonrasında ilgililer genel sağlık sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil olunurlar. Aylıkları durdurulan veya aylıkları kesilenler de aynı yöntemle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

Kamuda 657 ye tabi olarak çalışan yasal tabiriyle sakat statüsünde çalışan engelli memurların emekliliği dosyamızı açıyoruz. İlgili dosyada engelli memurun emekliliği, özürlü memurun ne zaman kaç yılda kaç yıl sigorta yatırarak emekli olacağı bilgileri verilmektedir.

Memur kadrosunda engelli olarak çalışıyorsanız emeklilik işleminiz için şu şartların oluşması gerekir.

1 Ekim 2008′den sonra ilk kez memur olacak kişiler 5510 sayılı yasanın 28. maddesine göre emekli olabilecekler:
% 60 ve üzeri olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve 3960 gün,
% 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Bu statüde emekli olacak kişiler için vergi indirim hakkı elde etmiş olmanın ya da işe girerken rapor almış olmanın hiç bir önemi yok. Her ne olursa olsun emeklilik zamanları geldiğinde kurum sevki ile hastaneye gidip, yeterli orana sahip rapor almak zorundalar.

Belli oranlarda engelli iken işe giren ya da işe girdikten sonra iş gücünde çeşitli oranlarda kayıplar görülen Devlet memurlarına yaşlılık aylığı bağlanmasında ve malul sayılan memurlara aylık bağlanmasında aranan şartlar ile diğer memurların emekliliğinde aranan şartlar arasında farklılık bulunmaktadır.

Engelli memurların emekliliği konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız bu çalışmada, yaşlılık ve malüllük aylıklarına hangi koşullarda hak kazanılacağına değinilecektir. Engelli olmayan memurların emekli olabilecekleri tarihler için tıklayınız…

ENGELLİ MEMURUN YAŞLILIK AYLIĞI

1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girenler

**Çalışmaya başlamadan önce en az %40 oranında engeli olanlar, 5400 gün (15 yıl),

**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ilâ %59 arasında olanlar, 5760 gün (16 yıl),

**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %40 ilâ %49 arasında olanlar, 6480 gün (18 yıl)

prim ödenmiş olunması şartıyla, yaş şartı aranmadan, yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilmektedirler.

30 Eylül 2008 tarihinden sonra işe girenler

**Çalışmaya başlamadan önce en az %60 oranında engeli olanlar, en az 15 yıl hizmetinin bulunması ve en az 3960 gün,

**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ilâ %59 arasında olanlar, 16 yıl hizmet ve 4320 gün,

**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %40 ilâ %49 arasında olanlar, 18 yıl hizmet ve 4680 gün

prim ödenmiş olunması şartıyla, yaş şartı aranmadan, yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilmektedirler.

Ancak, 30 Eylül 20008 tarihinden sonra göreve başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanmaları için gerekli olan prim günü sayısı konusunda kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Aşağıdaki tabloda, kademeli prim gün sayıları yer almaktadır.
SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAMA TARİHİ ENGEL ORANINA GÖRE HİZMET YILI VE PRİM GÜN SAYISI
%60 ve üstü %50 – %59 %40 – %49
1.10.2008 – 31.12.2008 arasında 15 yıl, 3700 gün 16 yıl, 3700 gün 18 yıl, 4100 gün
1.01.2009 – 31.12.2009 arasında 15 yıl, 3800 gün 16 yıl, 3800 gün 18 yıl, 4200 gün
1.01.2010 – 31.12.2010 arasında 15 yıl, 3900 gün 16 yıl, 3900 gün 18 yıl, 4300 gün
1.01.2011 – 31.12.2011 arasında 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4000 gün 18 yıl, 4400 gün
1.01.2012 – 31.12.2012 arasında 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4100 gün 18 yıl, 4500 gün
1.01.2013 – 31.12.2013 arasında 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4200 gün 18 yıl, 4600 gün
1.01.2014 – 31.12.2014 arasında 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4300 gün 18 yıl, 4680 gün
1.01.2015’ten sonra 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4320 gün 18 yıl, 4680 gün

MALULLÜK AYLIĞI

Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün en az %60’ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği, memurun veya kurumunun talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlara istinaden, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen memurlar malul sayılmaktadır.

Malul sayılan memurlardan;

-En az 10 yıl yıldan beri sigortalı olup 1800 gün prim bildirilmiş olanlar,

-Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olup 1800 gün prim bildirilmiş (sigortalılık süresi şartı aranmadan) olanlar

yaş şartı aranmadan malullük aylığına hak kazanabilmektedirler.

Öte yandan, çalışma gücünün %60′ını veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü sigortalı olarak ilk defa işe girmeden önce kaybetmiş olan memurlar ise malul sayılmamaktadırlar.

Özet;

1 Ekim 2008 tarihinden önce Devlet Memuru olarak göreve başlamış kişiler açısından yapılmıştır.

Bu konu 3 başlıkta ele alınabilir.

Birincisi engelli olarak göreve başlanması durumu;
İkincisi göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;
Üçüncüsü, göreve başladıktan sonra malul olma durumu;

1- Engelli olarak göreve başlanması durumu;

En az % 40 oranında engelli olması nedeniyle göreve başlayan Devlet memurları için en az 15 hizmet yılı çalışma süresi olduğunda emekli olunabilmektedir. 15 hizmet yılının içerisine sigortalı veya Bağ-Kurlu süreler de dahil edilmelidir. Ancak emekli olunması için Devlet memuru olarak çalışırken müracaatın yapılması gerekmektedir. Yaş şartı aranmamaktadır.

Bu durumda bulunuyor iseniz; 15 hizmet yılınız var ise emeklilik müracaatınızı yapabilirsiniz.

2- Göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;

İlgili sağlık birimlerinden alınacak olan sağlık kurulu raporları,Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmektedir. Bu raporlar neticesinde çalışma gücündeki kayıp oranı;

- % 50 – % 59 arasında olması durumunda en az 16 yıl,
- % 40 – % 49 arasında olması durumunda en az 18 yıl,

hizmet süresinin aranmaktadır. Yaş şartı aranmamaktadır.

Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

3- Göreve başladıktan sonra malul olma durumu;

Göreve başladıktan sonra malul olma durumunda, sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekmektedir. Sağlık Kurulu, malul durumunuzu kabul ederse, bu durumda 10 yıl hizmetin olması kafidir. Malullük aylığı bağlanacağını değerlendirmekteyiz.

Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

Yürüme güçlüğü ve hareket kısıtlılığı çeken insanların yaşamını kolaylaştıran tekerlekli sandalyeye alışma süreci hastalar için biraz zor olsa da, zaman içerisinde özgürlüklerini nispeten kazanmak, onların tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanımına daha sıcak bakmalarına neden olmaktadır. Bu süreci daha kolay atlatabilmek için tekerlekli sandalye seçerken belli başlı konulara özen göstermek gerekmektedir.

Manuel tekerlekli sandalye fiyatları neye göre belirlenir?

Lastiklerinin dolgu teker olup olmayışı, yan kolların çıkması, ayak pozisyonlarının ayarlanabilmesi, sandalyenin yatar pozisyona gelebilmesi gibi özellikleri, tekerlekli sandalye fiyatlarını etkiler.
Kasasının malzemesinin ne olduğu da tekerlekli sandalye fiyatlarına direkt etki eder.

Akülü sandalye fiyatları neye göre belirlenir?
Motorun ve akünün gücü, akülü sandalye fiyatlarını etkiler.
Joystickin orijinal olup olmaması da aracın hızını ve kullanım süresini etkilediği için akülü sandalye fiyatlarını da o oranda etkilemektedir.
Aracın kasasının alüminyum olup, hafif olması ve kasasının eğilmesini engelleyecek malzemeler kullanılması, fiyatında belirleyici olacaktır.

Tekerlekli sandalye fiyatını devlet karşılar mı?

Tekerlekli sandalye ve akülü sandalyeler için belirli bir standart getirilmiştir. Bu standartların dışında özelliğe sahip olan sandalyelerin farkını, engelli kendisi öder.
Kalıcı engeli olmayan kişi, engeli sonrasında akülü sandalyesini devlete teslim etmek zorundadır.
Eğer engellinin kalıcı bir durumu varsa, standart bir tekerlekli sahibi olabilir ve iade etme zorunluluğu da yoktur.

Ödeme nasıl yapılır?
Müşteri sandalyesinin fiyatını kendisi öder, daha sonra ise faturayı kuruma teslim ederek fatura bedelini alır.
Yerli tekerlekli sandalye fiyatları, ithal markalara göre çok daha uygundur. Yedek parçası bulma sıkıntısı yaşanmayıp, tamiri çok daha kısa sürelerde yapılacaktır.
Kısa bir araştırma ile bilgi sahibi olduktan sonra engelli bireyleri nispeten özgürlüğüne kavuşturacak olan tekerlekli ve akülü sandalye kullanımı, kendilerinin yararına olacaktır.

Dekorasyon

Yorum yok

Dekorasyon dünyasına ne ararsanız, dekorasyonürünleri.biz adresinde bulabilirsiniz.

Sitede neler neler yokki. Mutfak dolapları ev döşeme, fikirleri ve çok daha fazlası

evinde ağır özürlüsü bulunan engellilere devletimiz her ay evde bakım maaşı adı altında maaş vermektedir. Bu maaşlar türkiyenin her ilinde aynı anda yatmayıp değişik zamanlar içerisinde yatıyor. Buda bakım ücreti alan engelliler açısından sıkıntı doğuruyor. aşağıdaki bağlantıya tıklayarak şubat ayı bakım maaşı yatan illeri öğrenebilirsiniz.

TIKLAYIN

Mutfağınızın vazgeçilmezi olan fırınlar hem şık hem kullanışlı hem de kolay temizlenebilir olmalıdır. Kadınların vakitleri her zaman değerlidir. Hem kendilerine hem de sevdiklerine zaman ayırmak isterler ve bunun için yapmaları gereken tek şey muhteşem yemekleri ile sevdiklerini bir araya toplamak ve inox fırın ile muhteşem yemeklere imzalarını atmak.

Hem kullanışlı hem de çok şık!

Hayatımızı daha da renklendirmek ve sevdiklerinizle bir arada olmak için yapmanız gereken en iyi ürünlerle sofranıza en iyi şeyleri koymak. Bunu da en güzel ve en leziz şekilde sürdürmek sizin elinizde. Beko dünyası inox modelleri ve muhteşem özellikleri ile sizleri bekliyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek ve onlara en güzel sofraları hazırlamak için hem kullanışlı hem de vazgeçilmez tadlara imzasını atan şık inox fırın ile mümkün. Beko mini fırınlar sayesinde artık yemeklerinizi ve hamur işlerinizi hazırlamak eziyet olmaktan çıkıyor ve keyfe dönüşüyor. 7 farklı seçeneğiyle sizlere ihtiyacınız olan ne varsa maximum seviyede sunmayı hedefleyen fırınların her biri farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. 7 fırında da var olan ızgara özelliği sayesinde et yemeklerinizi tadına doyum olmayan halde pişirebilir, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Fiyat Aralığı, Izgara, Pişirme Bölmesi Hacmi, Fırın Tipi, Renk,Fırın Özelliği ile sizlerin istediğiniz kadar seçme şansınız ar. Siz seçin beko sizin için evinize getirsin. Ailenize sevdiklerinize arkadaşlarınıza eşi benzeri bulunmaz bir ziyafet çekmek Beko inox fırınlar eşliğinde çok eğlenceli bir hal alıyor.

Uygun ödeme seçenekleriyle sahip olabileceğiniz 26 çeşit Beko inox kampanyaları dönemine özel 649 tl den başlayan fiyatlarla ve anlaşmalı bankalara özel taksit imkanıyla sizlerle buluşmak için yetkili satış bayilerindeki raflarda yerini almış durumda. 649 TL – 1590 TL arası değişen fiyatları sizin için en uygun olanı bulmak zor değil. En güzel yemeklerin, ızgaraların vazgeçilmezi olan ürünlerimizi incelemek için mini fırın sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Bir yabancı dil öğrenirken size öğretilmeyen konuların başında süreklilik gelir. Bu, özellikle İngilizce konusunda rahatlıkla aşılabilir bir sorundur. Herhangi bir yabancı dili, sürekli konuşmadığınız veya pratik yapmadığınız sürece unutabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için gereken tek yol ise sürekli o dili konuşmaktır. Klasik yabancı dil eğitim kurumları bu gibi durumlarda yetersiz kalmaktadır. Zira klasik sınıf eğitiminde sizin haricinizde birçok farklı katılımcı bulunmakta ve eğitmen, her biriyle tek tek pratik yapmakta zorlanmaktadır. Bu sorunu atlatmanız için artık önünüzde büyük bir fırsat var: www.konusarakogren.com! Siteye girdiğiniz anda uzaktan eğitimin İngilizce öğrenmenize ne kadar büyük fayda sağlayacağını göreceksiniz. www.konusarakogren.com sayesinde İngilizce eğitimini keyifli halde görecek, İngilizce öğretim esnasında uzaktan eğitimin tüm avantajlarından yararlanarak en iyi şekilde İngilizcenizi geliştirebileceksiniz.

kaynak

Herbalife

Herbalife bağımsız distribütörü olan ve Herballife ürünlerini satmakta olan Wellness Satış, Herbalife ürünleri almak isteyenler için en uygun fiyata en güvenilir hizmeti veren internet sitesidir. Müşterilerine birçok ödeme seçeneğinin yanı sıra 7/24 telefonla sipariş ve destek sunan Wellness Satış, Herbalife ürünleri satın almak isteyenler için en doğru adrestir. Beslenme ürünlerinden parfümlere, kişisel bakım ürünlerinden gurme domates çorbalarına kadar birçok ürünü bulabileceğiniz web sitesinde, günce Herbalife Haberleri de sizleri bekliyor.

Çelik Kapı

Kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin en hızlı gelişen Çelik Kapı Firması olan Turhanlar Çelik Kapı, müşterilerine kaliteli, güvenli ve ucuz çelik kapı hizmeti sunmaktadır. Birbirinden farklı yüzlerce çelik kapı modeli bulabileceğiniz Turhanlar Çelik Kapı’da, birçok ödeme kolaylığı da sizleri bekliyor. Çelik Kapı’nın yanı sıra Apartman Kapısı, Yabgın Kapısı ve Ekonomik Çelik Kapı modelleri de bulabileceğiniz Turhanlar Çelik Kapı, çelik kapı konusunda verebileceğiniz en iyi karar olarak sizleri internet sitesine davet etmektedir.

Oyuncak

Oyuncak sektörüne bomba gibi düşen ve hızla büyüyen Oyuncak Evreni, yüzlerce kategorice binlerce oyuncak çeşidiyle oyuncak sever çocukları ve büyükleri bekliyor! Oldukça hoş bir tasarıma sahip olan internet sitesi, oyuncak sektöründe kısa sürede büyüyerek Türkiye’nin en büyük Oyuncak Sitesi haline gelmiştir. Çeşitli ödeme imkanları sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan kapınızda teslim alabileceğiniz oyuncak ayı, oyuncak araba, oyuncak bebek gibi birbirinden kaliteli Oyuncaklar için sizleri Oyuncak Evreni’ne davet ediyoruz.

Özel Ders

Özel Ders veren eğitmenleri ve Özel Ders almak isteyenleri tek bir platformada buluşturmak amacıyla kurulan ve kısa sürede bu konuda Türkiye’nin en büyük internet sitesi haline gelen Özel Ders Veren, büyümesine aralıksız devam etmektedir. Onlarca kategoride yüzlerce özel ders hocası bulabileceğiniz ve Özel Ders ilanı verebileceğiniz Özel Ders Veren, özel ders arayanlar için en doğru adrestir. Siz de Özel Ders almak ya da kendi özel derslerinize öğrenci bulmak istiyorsanız, sizleri Özel Ders Veren’e bekliyoruz.

Video

2010 yılının son aylarında kurulan ve kurulduğu günden bugüne inanılmaz bir büyüme göstererek Türkiye’nin en büyük Video Sitesi olan Siz.Net, kullanıcılarına daha hızlı ve daha kaliteli bir hizmet sunabilmek adına hergeçen gün altyapısını güçlendirmektedir. Komik Videolar, Haber Videoları, Sinema Videoları gibi onlarca kategoride binlerce video bulabileceğiniz Siz.Net’te, üye olmadan kolayca video izleyebilir, dilerseniz de üye olarak videolarınızı yükleyebilirsiniz. Video izlemek istiyorsanız, en doğru adres Siz.Net olacaktır.

Bu tanıtım yazısı Arama Motoru Optimizasyonu Webtures tarafından hazırlanmıştır.

kaynak