Engelli memurun emekliliği 657 emekliliği

Kamuda 657 ye tabi olarak çalışan yasal tabiriyle sakat statüsünde çalışan engelli memurların emekliliği dosyamızı açıyoruz. İlgili dosyada engelli memurun emekliliği, özürlü memurun ne zaman kaç yılda kaç yıl sigorta yatırarak emekli olacağı bilgileri verilmektedir.

Memur kadrosunda engelli olarak çalışıyorsanız emeklilik işleminiz için şu şartların oluşması gerekir.

1 Ekim 2008′den sonra ilk kez memur olacak kişiler 5510 sayılı yasanın 28. maddesine göre emekli olabilecekler:
% 60 ve üzeri olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve 3960 gün,
% 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Bu statüde emekli olacak kişiler için vergi indirim hakkı elde etmiş olmanın ya da işe girerken rapor almış olmanın hiç bir önemi yok. Her ne olursa olsun emeklilik zamanları geldiğinde kurum sevki ile hastaneye gidip, yeterli orana sahip rapor almak zorundalar.

Belli oranlarda engelli iken işe giren ya da işe girdikten sonra iş gücünde çeşitli oranlarda kayıplar görülen Devlet memurlarına yaşlılık aylığı bağlanmasında ve malul sayılan memurlara aylık bağlanmasında aranan şartlar ile diğer memurların emekliliğinde aranan şartlar arasında farklılık bulunmaktadır.

Engelli memurların emekliliği konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız bu çalışmada, yaşlılık ve malüllük aylıklarına hangi koşullarda hak kazanılacağına değinilecektir. Engelli olmayan memurların emekli olabilecekleri tarihler için tıklayınız…

ENGELLİ MEMURUN YAŞLILIK AYLIĞI

1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girenler

**Çalışmaya başlamadan önce en az %40 oranında engeli olanlar, 5400 gün (15 yıl),

**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ilâ %59 arasında olanlar, 5760 gün (16 yıl),

**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %40 ilâ %49 arasında olanlar, 6480 gün (18 yıl)

prim ödenmiş olunması şartıyla, yaş şartı aranmadan, yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilmektedirler.

30 Eylül 2008 tarihinden sonra işe girenler

**Çalışmaya başlamadan önce en az %60 oranında engeli olanlar, en az 15 yıl hizmetinin bulunması ve en az 3960 gün,

**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ilâ %59 arasında olanlar, 16 yıl hizmet ve 4320 gün,

**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %40 ilâ %49 arasında olanlar, 18 yıl hizmet ve 4680 gün

prim ödenmiş olunması şartıyla, yaş şartı aranmadan, yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilmektedirler.

Ancak, 30 Eylül 20008 tarihinden sonra göreve başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanmaları için gerekli olan prim günü sayısı konusunda kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Aşağıdaki tabloda, kademeli prim gün sayıları yer almaktadır.
SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAMA TARİHİ ENGEL ORANINA GÖRE HİZMET YILI VE PRİM GÜN SAYISI
%60 ve üstü %50 – %59 %40 – %49
1.10.2008 – 31.12.2008 arasında 15 yıl, 3700 gün 16 yıl, 3700 gün 18 yıl, 4100 gün
1.01.2009 – 31.12.2009 arasında 15 yıl, 3800 gün 16 yıl, 3800 gün 18 yıl, 4200 gün
1.01.2010 – 31.12.2010 arasında 15 yıl, 3900 gün 16 yıl, 3900 gün 18 yıl, 4300 gün
1.01.2011 – 31.12.2011 arasında 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4000 gün 18 yıl, 4400 gün
1.01.2012 – 31.12.2012 arasında 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4100 gün 18 yıl, 4500 gün
1.01.2013 – 31.12.2013 arasında 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4200 gün 18 yıl, 4600 gün
1.01.2014 – 31.12.2014 arasında 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4300 gün 18 yıl, 4680 gün
1.01.2015’ten sonra 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4320 gün 18 yıl, 4680 gün

MALULLÜK AYLIĞI

Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün en az %60’ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği, memurun veya kurumunun talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlara istinaden, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen memurlar malul sayılmaktadır.

Malul sayılan memurlardan;

-En az 10 yıl yıldan beri sigortalı olup 1800 gün prim bildirilmiş olanlar,

-Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olup 1800 gün prim bildirilmiş (sigortalılık süresi şartı aranmadan) olanlar

yaş şartı aranmadan malullük aylığına hak kazanabilmektedirler.

Öte yandan, çalışma gücünün %60′ını veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü sigortalı olarak ilk defa işe girmeden önce kaybetmiş olan memurlar ise malul sayılmamaktadırlar.

Özet;

1 Ekim 2008 tarihinden önce Devlet Memuru olarak göreve başlamış kişiler açısından yapılmıştır.

Bu konu 3 başlıkta ele alınabilir.

Birincisi engelli olarak göreve başlanması durumu;
İkincisi göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;
Üçüncüsü, göreve başladıktan sonra malul olma durumu;

1- Engelli olarak göreve başlanması durumu;

En az % 40 oranında engelli olması nedeniyle göreve başlayan Devlet memurları için en az 15 hizmet yılı çalışma süresi olduğunda emekli olunabilmektedir. 15 hizmet yılının içerisine sigortalı veya Bağ-Kurlu süreler de dahil edilmelidir. Ancak emekli olunması için Devlet memuru olarak çalışırken müracaatın yapılması gerekmektedir. Yaş şartı aranmamaktadır.

Bu durumda bulunuyor iseniz; 15 hizmet yılınız var ise emeklilik müracaatınızı yapabilirsiniz.

2- Göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;

İlgili sağlık birimlerinden alınacak olan sağlık kurulu raporları,Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmektedir. Bu raporlar neticesinde çalışma gücündeki kayıp oranı;

– % 50 – % 59 arasında olması durumunda en az 16 yıl,
– % 40 – % 49 arasında olması durumunda en az 18 yıl,

hizmet süresinin aranmaktadır. Yaş şartı aranmamaktadır.

Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

3- Göreve başladıktan sonra malul olma durumu;

Göreve başladıktan sonra malul olma durumunda, sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekmektedir. Sağlık Kurulu, malul durumunuzu kabul ederse, bu durumda 10 yıl hizmetin olması kafidir. Malullük aylığı bağlanacağını değerlendirmekteyiz.

Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

Yorum yapın