Hangi tür araçlar ÖTV istisnalı olarak satın alınabilir?

87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç),
87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç)
87.11 G.T.İ.P. numaralarında
yer alan araçlar ÖTV istisnası ile satın alınabilir.

Araçların hangi statüde tescilli olduğu ruhsatlarda işlidir. Ayrıca bu bilgi araç satın alınacak bayiden de edinilebilir.

II Sayılı Liste:
87.03: Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar: %10
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar: %10
Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar: %10
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler: %40
Motor silindir hacmi 1600cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler: %60
Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler: %84

87.04: Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )
– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);
Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler: %10
Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçip 4000 cm³’ü geçmeyenler: %52
Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler: %75
Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar: %10
Diğerleri: %4

87.11: Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler: %22
Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler: %37

Kırmızı renkte yazılanlar vergi oranlarıdır.

Yorum yapın