Sakatlar için referandumda Evet demek mi iyi, Hayır demek mi?

13 Eylül 2010 sabahı Türkiye’de sakat olmayı tartışalım mı?

Salt sakat hakları temelinde değerlendirdiğinizde, sizce referandumla yapılmak istenen değişikliklere Evet mi yoksa Hayır mı demek gerek?

Bu değişiklikler biz sakatların yaşamında bir şeyleri değiştirecek mi? Değiştirecekse neleri değiştireceğini biliyor muyuz?

Yorum yapın