Söke

M.Ö’ki çağlarda başlayan göçler sonucu yerleşme yeri haline gelen Söke, Bölgenin ekonomi, Kültür ve Sanat etkinliklerini gelenekselleştirilerek günümüze kadar sürüp gelmiştir. Bizans Egemenliğinin son dönemlerine doğru 1300 yıllarında Türkmen Aşiretinin Söke‘ye geldiğini ve bu aşiretten Süleyman Şah’ın dedesi adına kurulduğu bilinir ve söylenir. 1426 yılında Menteşe Beyliğinin merkezi olan Söke ,Osmanlılar döneminde de Menteşe Sancağının merkezi olarak kaldı.18.yy başlarında Siğla Sancak merkeziyken 1868′de Aydın’a bağlandı.
1997 yılı nüfus sayımının sonuçlarına göre, Söke merkez nüfusu 62.361, köy nüfusu 62.921, toplam nüfus 125.282′dir.

Yorum yapın