Trikomonas Hastalığı

Çok yaygın bir cinsel hastalıktır. Oluşmasının sebebi Trichomonas vaginalis adlı parazittir. Hem kadında hem de erkekte hastalık yapabilir. Kadında vajina ve idrar yoluna yerleşir ve sıklıkla belirtili bir hastalık tablosuna yol açar. Erkekte ise idrar yolunun yanı sıra, prostat ve mesaneyi de enfekte edebilir. Kadınların yüzde 17’si hastadır ve beyaz akıntısı olan kadınlarda oran yüzde 23-49 arasında değişir. Trikomonas, çoğunlukla fark edilmediği erkeklerde, belsoğukluğu mikrobuna bağlı olmayan idrar yolu iltihaplarının yüzde 15′ ini oluşturur. Hastalığın belirtileri genellikle etkenle karşılaştıktan 4-20 gün sonra ortaya çıkar.

Trichomonas Vaginalis Paraziti

Hastalık etkeni olan Trichomonas vaginalis, yalnızca vejetatif biçimde bulunan kamçılı bir bir hücrelidir. Çok hareketlidir, boyu 10-30 mikron arasında değişir; badem biçimindedir, 3-5 ön ve 1 arka kamçısı vardır. Boşaltım ve üreme sistemlerinde yaşar. Uzunlamasına yalın bölünmeyle çoğalır. Kist biçimi yoktur.

Trikomonas Hastalığının Bulaşma Biçimi

Bulaşma yalnızca cinsel ilişkiyle olur. Kadınlarda çok ender olarak başka yolla (beden temizliği gereçleri) bulaşma görülebilir: Bakire kadınlardaki ve küçük kızlardaki dölyolu iltihapları.

Klinik Biçimler

Kadında

Trikomonas, kadınlarda değişik görünümler alabilir;

  • Tekrarlayan inatçı dölyolu iltihabıyla, grimsi, sulu, köpüklü, bazen de kanlı akıntıyla ve dölyolu kaşıntısıyla birlikte olan ivegen biçim. Dış üreme organları kırmızı ve çok duyarlıdır. Dölyolunun kıvrımları arasında kreme benzer beyaz salgılar vardır. Muayenede dölyatağı boynu iltihabı görülür. Daha ender olarak idrar torbası iltihabı gözlenir.
  • Özel bir niteliği olmayan akıntıyla birlikte asivegen biçim.
  • Adet dönemi dışındaki kanamalar karşısında aranacak olan gizli biçim (daha ender olarak üst idrar yolları ve dölyatağı boruları da hastalıktan etkilenir).

Tedavi edilmezse, evrim süreğenleşmeye doğrudur.

Erkekte

Çok sayıda olan sağlam taşıyıcılar, hastalığı bulaştırabilirler. Erkekte hastalık şunlara yol açabilir;

  • Ağrılı işeme, süt gibi az yoğun akıntı ve bazen sünnet derisi ödemiyle birlikte olan ivegen sidik yolu iltihabı.
  • Çoğunlukla, tedavi edilmezse devam eden bir sabah akıntısıyla birlikte olan asivegen idrar yolu iltihabı.

Trikomonas Hastalığının Teşhisi

Trikomonas’ ın saptanmasına dayanır.

Kadında akıntının incelenmesiyle dolaysız olarak, erkekte prostat masajından sonra elde edilen sidik yolu akıntısının boyalı yaymayla ye özel ortamlarda üretilmesiyle teşhis konur. İncelemede her zaman, birlikte bulunabilecek mikroplar da aranır.

Trikomonas Hastalığının Tedavisi

Boşaltım ve üreme sistemleri Trikomonası, iyicil bir hastalıktır ve bütün cinsel hastalıklar için alınması gereken önlemlerle birlikte uygulanan özel tedaviden yararlanır

  • Kadında, dölyoluna yerleştirilen metronidazol fitilleri kullanılır.
  • Tedavi, her iki eşe birlikte uygulanmalıdır.

Yorum yapın