yozlaşmış yaşam nedir

Günümüzde resim sanatının yozlaşmış yaşantıların arasında eriyip bittiğinden çoğumuzun haberi yok.’’Yozlaşmış yaşam’’ evet yozlaşmış yaşam nedir? Bunun ne olduğunu öncelikle bir kavramamız lazım. Nazarımca beklentileri olmayan toplumun sanat süreci bitmek üzere demektir. Sanatı olmayan toplumunda sevgili ulu önder Atatürk’ün deyimiyle hayat damarı kopmuş demektir. Beklenti dediğimiz şeyden kasıt; toplumsal amaçlar, daha iyi bir yaşam standardı ve kültür koruma gibi toplumun üstlenmesi gereken görevler… Ne yazık ki bu görevin yapılmasını bırakın üstlenme süreci bile yaratılamamıştır. Siyasi karışıklıkların topluma, özellikle de genç kitleye önemli zararları dokunmaktadır. Örneğin okullarda resim, müzik gibi derslere ağırlık verilmemesi çocukların ve gençlerin yaratıcılıklarını köreltmektedir. Evet herkes ressam ya da müzisyen olmayacak fakat yaratıcı bir beyine sahip olmayan insan tarihte kalmış küflü kuralları uygulamaya mahkumdur. Yeni bir şeyler üretemeyen verimsiz genç nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülkede, her şey yerinde sayıklar. Hatta geriye doğru ilerler… Bu genç beyinleri, bu inanılmaz enerjiyi iyi yönde kullanabilmek için öncelikle insan karakterinin eksikliklerini tamamlayan, yaratıcı düşünceyi geliştiren ve üretimi hızlandıran bir şeye ihtiyaç vardır…O da sanattır ve sanatsal eğitimdir… 4yıl boyunca mühendislik fakültesinde yoğun olarak teknik dersler gören ve bu okulu başarıyla bitiren genç nedense iş başı yaptığında ve yeni bir proje üretimi esnasında etekleri tutuşur ve kaynak arayışına girer. Ortaya çıkan üründe onun bunun imzasını taşıyan kağıtların oluşturduğu yamalı bir bohça tabiri caizse… kim bilir bu gençteki eksiklik geçmişinde ebeveynlerinin ‘’ resim yapacağına matematik çalış’’ sözlerinin doğurduğu bir eksikliktir… Yaratıcılık problemi olan sürü ile genç var şu dünyamızda. İşte bu problemi ortadan kaldırmanın tek yolu sanata ve sanat eğitimine verilecek destektir. Bu sadece maddi olarak olmaz olamaz. Aile içi eğitimin bu işte büyük rolü vardır. Yani tavsiyem bırakın çocuğunuz fen bilgisi defterine elinde çiçek olan allı pullu bir kız çizsin yada felsefe kitabındaki filozof resimlerine bıyık yapsın. Bu belki o anda kitabı yıpratır ama yeni kitapların yazılacağı hakkında bize müjdeler verir. Okullardaki sanat derslerinin ağırlık kazanması bizim elimizde. Elimizden geleni yapalım…

Yorum yapın