BİZLER ENGELLİYİZ

BİZLER ENGELLİYİZ


Kimimiz işitmez,kimimiz görmez
Bizler engelliyiz kusurlu değil.
Korkmayın bunlardan hiç kimse ölmez
Bizler engelliyiz kusurlu değil.

Bak gözüm görmezde resim yaparım,
En müşkül yolları hep adımlarım
Bende bir bireyim her yerde varım
Bizler engelliyiz kusurlu değil.

Kulağı duymuyor lakin bak neyler
Hepsi nota bilir,şarkılar söyler
Bize acımasın ağalar beyler
Bizler engelliyiz kusurlu değil.

Bak bunun kolu yok,bacağı sakat
Değnekle geziyor buluyor takat
Yaşamımız zordur, biliriz, fakat
Bizler engelliyiz kusurlu değil.

Bize imkan verin budur son sözüm
Görün bak ne yapar o zaman özüm
Ürettikçe görür gönülden gözüm
Bizler engelliyiz kusurlu değil.

Nice insan var ki gönülden görür
Gönülden işitir, gönülden yürür
COŞARİ yürekten konuşur durur,
Bizler engelliyiz kusurlu değil.

Yorum yapın