Engelli bakıma muhtaçlık kriterleri!

II – GÜNLÜK HAYATIN ALIŞILMIŞ TEKRAR EDEN GEREKLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
A- ÖZ BAKIM İHTİYAÇLARINI GİDERME DURUMU
Özürlünün;

Öz Bakım İhtiyacı
El, yüz, kulak, burun, ağız ve diş, ayak, saç vücut temizliğini ve bakımını yapabilme durumu
Tuvalet ihtiyacını giderme durumu
Banyo ihtiyacını giderme durumu
Yeme-içme becerilerini yerine getirme durumu
Giyinme – soyunma becerilerini yerine getirme durumu

B- HAREKET ( FİZİKSEL) DURUMU
Özürlünün;

Hareket Etme Durumu
Yürüme becerilerinde bir başkasının yardımına ihtiyaç duyma durumu
El ve kollarını kullanmada bir başkasının yardımına ihtiyaç duyma durumu
Merdiven inip çıkmada bir başkasının yardımına ihtiyaç duyma durumu

C- SOSYAL BECERİLERİ VE GÜVENLİKTE OLMA DURUMU
Özürlünün;

Sosyal Beceri Durumu Bağımsız Kısmen Bağımlı Tam Bağımlı
Kendini ifade edebilme durumu
Kendisine ve çevresine zarar verme riski hâlinde kendini kontrol edebilme durumu
Kendisine karşı oluşan (tecavüz ve taciz veya evinden biraz uzaklaştıktan sonra geri eve dönememe gibi) tehlike anında, tehlikede olduğunu algılama durumu

D- EV İŞLERİNİ VE İDARESİNİ YAPABİLME DURUMU
Özürlünün;

Ev İşleri ve İdaresi Durumu
Evde kendi başına ve başkasının yardımı olmadan yaşama durumu
Beslenme ve temizlik gibi ihtiyaçları için alış veriş yapabilme durumu
Asgari düzeyde dâhi olsa yemek pişirebilme durumu
Asgari düzeyde dâhi olsa evini temizleme, bulaşık ve çamaşırlarını yıkama işlerini yapabilme durumu
Kışın ısınmak için sobasını yakmak veya kombiyi çalıştırmak gibi işleri yapabilme durumu

Not: Yukarda belirtilen Bağımsız / Kısmen Bağımlı / Tam Bağımlı sütunları ( X ) işareti konularak doldurulacaktır. A-B-C-D bentlerinin her birinin kendi alt satırlarındaki ( X ) işaretlerinin çoğunluğu esas alınarak o bentte bağımsız / kısmen bağımlı / tam bağımlı olduğu tespit edilecektir. Alt satırlardaki (X) işareti sayılarında eşitlik olması hâlinde bağımlılık durumu yüksek olan seçenek kabul edilecektir. En az bir bentte tam bağımlı olan veya en az iki bentte kısmen bağımlı olan özürlü, günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini yerine getiremiyor olarak kabul edilecektir.

Yorum yapın