Engellilerin evde bakım parasında yasadışı uygulama var

Evde bakım parasında yasadışı uygulama var

Raporla şu an için 347 liranın altında geliri olanlara evde bakım parası ödeniyor. Yasaya göre, sadece evde bakıma muhtaç olanın gelirine bakılması gerekirken, yönetmelikle bütün ailenin gelirine bakıldığı için birçokları parayı alamıyor

Konuyu Maliye Başmüfettişi Ahmet uüzansoy, Habertürk Gazetesi’nde yorum köşesinde dile getirdi ve başlığı da “Yasa destek, yönetmelik köstek: Özürlü ailelerinin bakım yardımı çilesi” idi. 2828 Sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu”nun 01.02.2007 tarih ve 5579 Sayılı Kanun’la getirilen ek 7’nci maddesine göre, “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirlerinin toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden (347 lira) daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.” diyor. Ayrıca söz konusu düzenlemede şu ifadeler de yer alıyor:

YASA ‘MUHTACIN GELİRİ’ DİYOR

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamına, bakım hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma, denetim, ücretlendirme ile bakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar; kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgari ücretten fazla olamaz” dendiği halde kanundan sonra çıkan yönetmelik yukarıdaki ibareye uymamaktadır.
Buna göre, özürlünün kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aylık ortalama gelirlerinin kişi başı tutarı, asgari ücretin net tutarının üçte ikisinden (2/3) az olduğu takdirde bakım ücreti ödenecektir.

YÖNETMELİK TÜM AİLEYE BAKIYOR

Yasaya rağmen “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” hazırlanırken ne gerekçe ne de yasa maddesi dikkate alınmıştır. Yönetmelikte, kendisine bile bakamayacak durumda olan özürlü, sağlam vatandaştan bile fazla olarak eşine, çocuklarına, ana ve babasına, çocuklarının eşlerine, evli olmayan torunlarına, ana ve babasının ana ve babasına, evli olmayan kardeşlerine, eşinin ana ve babasına, eşinin evli olmayan kardeşlerine, tabiri caizse yedi sülalesine bakmakla yükümlü tutulmuştur. Özürlüye vicdanen bakanlar, sanki bakıma muhtaç özürlünün bakmak zorunda olduğu kişiler gibi sayılmıştır. Yani kendisi bakıma muhtaç kişinin sırtına, bütün akrabalarına bakma zorunluluğu yüklenmiştir. Daha az sayıda özürlüye bakım ücreti ödemek için böyle bir yol bulunmuştur. Fakat sorun şudur ki, eş ve çocuklar dışında hiç kimse, özürlünün anne babası dahil, 18 yaşını doldurmuş bir özürlüye bakmak zorunda değildir.

Evde bakım yardımı ikinci 6 ay için 544 lira

2010 yılı rakamlarına göre aylık evde bakım ücreti ilk 6 aylık dönem için engelli yakınlarına aylık 522.33 TL, ikinci 6 aylık dönemde ise 544.90 TL ücret ödenmektedir. Bu rakam, geçtiğimiz yıl aylık 496.53 TL’ydi. Öte yandan 2009 yılında evde bakım ücretinden 199 bin engelli vatandaş faydalandı. Bu kapsamda, 199 bin engelli yakınına toplam 950 milyon TL’lik bakım ücreti ödendi. Ancak başvunun bu rakamın çok üzerinde olduğu belirtiliyor. Hizmet modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında bu yıl 297 bin özürlüye ulaşılarak, yakınlarına toplam 1 milyar 474 milyon TL tahsis edilecek. Son 3 yıldır bakıma muhtaç özürlülerin evlerinde, aileleri tarafından bakımını teşvik etmek için yakınına aylık bakım ücreti ödüyor. Ücret için sosyal hizmetler il müdürlüklerine başvuruluyor.

kaynak:Engelliler.gen.tr

Yorum yapın