Nazilli

Aydın’ın en büyük ilçelerinden birisi olan Nazilli, Ege Bölgesinin en eski yerleşim bölgelerinden birisidir.Eskiye dair Menderes Vadisinde Luvilerin yaşadığı bilinmektedir. Nazilli ve çevresinde Lidyalıların kurduğu Mas tavra kenti olduğu bilinmektedir. Ege Bölgesi ve Önasya ülkeleri arasındaki ticaret yolu ( Hierapolis-Tripo-lis-Mas tavra-Nysa-Tralleis-Magnesia-Efes ) üzerinde bulunması Nazilli için avantaj olmuştur. Ticaret Yolu Gelişmesi ve kalkınmasında büyük rol oynamıştır.
Osmanlı Devleti zamanında ise Yıldırım Beyazıt 1390′da Nazilli yöresini ele geçirdi. 1402′de Timur’un, Yıldı­rım Beyazıt’ı Ankara Savaşında mağlup etmesinden sonra bu topraklar kısa bir süre için Timur kuvvetlerinin eline geçti. Kışı iklimin müsait olmasından dolayı Menderes Havzasında geçiren Timur kuvvetleri Anadolu’dan çekilirken yine Ti­mur’un yardım ve desteği ile Aydın oğlu Musa Bey bu bölgede egemenliğini ilan etti. Ancak Musa Bey aynı yıl (1402) ölünce yerine oğlu Aydın oğlu Gazi Umur Bey geçti.
Aynı Zamanda Osmanlı tahtına çıkan II. Murat Ana­dolu’daki karışıklıkları bastırarak Nazilli ve çevresini kesin olarak Osmanlı idaresi altına dahil etti.
Kaynak : Aydınca Haber