Sağlık bakanlığı özürlü personel alım tarihi belli oldu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.PER.0.12.00.16/
Konu : Özürlü Personel Alımı Sınavı Hk.

…………………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi : 06.09.2010 tarihli ve 213769 sayılı yazımız.

30.06.2010 tarih ve 161758 sayılı Bakanlık Onayı ile 19.09.2010 tarihinde yapılacağı açıklanan özürlü personel alımı sınavlarının; sınav teknolojisi, salon ve refakatçi temini, değişik unvanlı özür gruplarının öğrenim düzeyine göre soru ve cevaplar ile sınav kılavuzlarının hazırlanması ve sınavların tüm illerde yapılabilmesi bakımından, daha donanımlı bulunan ve kanunla kurulu sınav merkezi olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce yapılması ile sınav tarihi ile diğer hususların anılan Bakanlık ve Bakanlığımız arasında yapılacak protokolle belirlenmesinin, 31.08.2010 tarihli ve 206154 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görüldüğü ilgi yazımız ile bildirilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında söz konusu protokol 24.09.2010 tarihinde imzalanmıştır.
Buna göre;
1- Sınav uygulama duyurusunun, 01.10.2010 tarihinde T.C. Mill Eitim Bakanl internet adresinde yayımlanması,
2- Adaylara ait Sınav Giriş Belgelerinin, 03.11.2010 tarihinde T.C. Mill Eitim Bakanl internet adresinde ilan edilmesi,
3- Sınav Giriş Belgelerinin, 03.11.2010-10.11.2010 tarihleri içerisinde İl Sağlık Müdürlüklerince üzerine fotoğraf yapıştırıldıktan sonra onaylanarak adaylara verilmesi,
4- Sınavın, 13.11.2010 Cumartesi saat 10.30’da 81 il merkezinde yapılması,
5- Sınav sorularının ve cevap anahtarının, 15.11.2010 tarihinde T.C. Mill Eitim Bakanl internet adresinde yayımlanması,
6- Sınav sonuç bilgilerinin, 10.12.2010 tarihinde T.C. Mill Eitim Bakanl internet adresinde yayımlanması,
7- Adayların, sınava fotoğraflı sınav giriş kartı ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmalarının sağlanması,
Hususları hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına 2010 Yılı Açıktan Özürlü Personel Alımı Sınav Kılavuzunda değişiklikler yapılmış olup sınav ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığımızın T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan sınav kılavuzunda açıklanmıştır. İlgili personel ve sınava müracaat eden adayların sınav kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara uymaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hususların ilgili personel ile sınava müracaat eden adaylara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Hikmet ÇOLAK
Bakan a.
Genel Müdür V.
kaynak:Engelliler.gen.tr

Yorum yapın