E-İmzayı Kimler Kullanabilir?

E-imzayı kimler kullanabilir konusunda sınırlama olmadığı bilinmektedir. Herkesin kullanabileceği elektronik imza sistemi birçok alanda hızlı ve güvenli işlem yapabilme hakkı sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının 1-2-3 yıllık sürelerle alabildiği e-imzalar yabancı uyruklu kişiler için 1 yıllık süreyle alınmaktadır. Genel bakımdan teknik yöntemlerin matematiksel veri girişi sistemiyle sağlanabiliyor olması oldukça önemli kolaylıkları da öne çıkarmıştır. Son yıllarda daha fazla kullanılmaya başlanmış e-imza sistemi özellikle şirketlerde 3 gün boyunca sürmekte olan imza sürecini de 1 saate indirebilmiştir. Bu sayede birçok yönden iş verimliliği sağlama özelliği de bulunmaktadır.

E-İmzanın Kullanıldığı Yerler

 

E-imzanın kullanıldığı yerler bakımından pek çok örnek vermek mümkündür. İş dünyası için bir gereklilik haline dönüşmüş bu sistem kullanılan yerler bakımından birçok yerde öne çıkmaktadır. Bu bakımdan belirtilen yerler şu şekilde belirtilmektedir.

  • ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb. başvurularında kullanılabiliyor olması
  • Kurumlar arası iletişimlerde kullanılabilmesi
  • Sosyal güvenlik uygulamalarında kullanılması
  • Sağlık uygulamalarında kullanılıyor olması
  • Vergi ödemelerinde kullanılması
  • Elektronikoy verme işlemlerinde kullanılıyor olması
  • İnternet bankacılığı işlemlerinde kullanılabilmesi
  • Sigortacılık işlemlerinde sorunsuz şekilde kullanılabilmesi

Kamusal ve ticari alanda kullanılmakta olan elektronik imzaların kullanıldığı yerlerin en başında bilindik şey olan iş dünyası ve ihale sistemleri öne çıkmaktadır. İhalelerde ıslak imza yerine geçen elektronik imzaların birçok yönden kullandığınız hakkınızı da garanti altına almaktadır.

E-İmzanın Önemi

 

E-imzanın önemi açısından bildiğiniz üzere ıslak imza şekli ile bilgilerin öne çıktığı bilinmektedir. İmzanın genel önemi kişilerin sorumluluk ve borç yükümlülüğü altına girmesidir. Bunun beraberinde evrak imzalarının devlet sistemleri haricinde birçok alanda karışıklık ve sıkıntı çıkarabilmesi mümkün olabilmektedir. Bunun yanı sıra kişinin aldığı sorumluluktan da kurtulmasını sağlayan bir şeydir. Kişinin kendi iradesi ile seçimini beyan etme şekli, onay verme hali olarak ta ifade edilmektedir. Bununla birlikte irademizi beyan ederken başkalarına da bu iradeyi sunabilmemizi sağlamaktadır.

E-İmzayı Kullanmak Zorunda Olanlar

 

E-imzayı kullanmak zorunda olanlar konusunda bireysel şekilde herkesin e-imza başvurunda bulunabildiği bilinmektedir. Fakat zorunluluk açısından GİB sistemine kayıtlı olanlar haricinde Özel Entegratör ve serbest meslek makbuzu kullanacak olanlar için zorunlu bir sistem olduğu bilinmektedir. Çünkü serbest meslekle uğraşan kişiler gerektiğinde serbest meslek makbuzları kullanması gerekli olabilmektedir. Bu yüzden kullanılması zorunlu olan kişiler için özellikle serbest meslekle uğraşan kişileri belirtmek mümkündür.

Normal Vatandaşların E-İmza Alabilmesi

 

Normal vatandaşların e-imza alabilmesi yönünden gerekli olan tek şeyin kişiye ait olan kimlik belgelerinin eksiksiz bir şekilde olması halidir. Fakat bu durum şirketler için düşünüldüğünde şirket sahibi kişilerin alabilmesi mümkün olup şirketlerin ticari kişiliğine e-imza verilmediği bilinmektedir. Bu bilgi haricinde her vatandaşın e-imza alması hızlı ve kolay şekilde mümkün olmaktadır. Her bakımdan kişinin kendi beyanını ifade edebilen ve hiçbir şekilde değiştirilip başkası tarafından kullanılamayan elektronik imza sistemi oldukça önemli role sahiptir.

ESHS Tanımlaması

 

ESHS tanımlaması elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak bilinmektedir.  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı elektronik imza, zaman damgası gibi çeşitli hizmetleri de sağlamaktadır. Özel hukuk kişileri veya gerçek kişileri ifade eder. Bireyler veya kurumlara elektronik imza gibi çeşitli hizmetlerin verilmesini sağlar. Genel bakımdan elektronik imzanın kısaltması şeklinde de düşünebileceğiniz bu kısaltma güvenli şekilde elektronik ortamlarda evrakların ıslak imzanızla otomatik şekilde imzalanmasını sağlayan sistemdir. Bu yüzden hızlı ve otomatik sistemde sürdürülmekte olan e-imzaların herkes tarafından kullanılması da mümkün olmaktadır. Kişinin hakkını en doğru şekilde savunan sistemler arasında e-imza sistemi başta gelmektedir.

 

 

Yorum yapın