Kan hısımları ve sıhri hısımlar (Kimler otomobil kullanabilir)

KAN HISIMLARI SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR

Birinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin;
– Çocukları [ve eşleri],
– Annesi [ve eşleri],
– Babası [ve eşleri].

Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
– Eşinin Annesi [ve eşleri],
– Eşinin Babası [ve eşleri].

İkinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin;
– Kardeşleri [ve eşleri],
– Torunları [ve eşleri],
– Büyük annesi [ve eşleri],
– Büyük babası [ve eşleri].

İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
– Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) [ve eşleri],
– Eşinin büyük annesi [ve eşleri],
– Eşinin büyük babası [ve eşleri].

Üçüncü Derecede Kan Hısımları
Kişinin;
– Kardeşinin çocukları (yeğenleri) [ve eşleri],
– Dayısı [ve eşleri],
– Amcası [ve eşleri],
– Halası [ve eşleri],
– Teyzesi [ve eşleri].

Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
– Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları) [ve eşleri],
– Eşinin dayısı [ve eşleri],
– Eşinin amcası [ve eşleri],
– Eşinin halası [ve eşleri],
– Eşinin teyzesi [ve eşleri].

NOT: Evlatlık, öz çocukla aynı hükümlere tabidir.

Ayrıca Bkz: Medeni Kanun Madde:18Kan hısımlığı
MADDE 17.- Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.
Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.
Kayın hısımlığı
MADDE 18.- Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.
Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.

Yorum yapın