Engellilerden sağlık kurulu raporu için ücret alınmayacak

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
……………………………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
03 / 05 / 2010

Sayı: B.10.0.TSH.0.14.29.00.05/
Konu : Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Ücretleri

03.03.2004 tarih ve 3539 (2004 / 30) sayılı Bakanlığımız genelgesinde; “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik‘te de belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarına özürlü sağlık kurulu raporu almak için başvuran vatandaşların raporlarından bağış veya evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi, muayene, tetkik ve sağlık kurulu raporu işlemleri neticesinde doğan hizmet bedellerinin; 28.01.2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 03.12.2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca muayene, tetkik ve rapor ücreti alınmaması gerekmektedir.” hükmü yer almasına rağmen vatandaşlarımızdan ücret talebi olduğu konusunda Bakanlığımıza bilgi gelmektedir.

Söz konusu genelge hükümlerine titizlikle uyulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Müsteşar

DAĞITIM:
Gereği: 81 İl Valiliğine
Bilgi İçin: Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına

Yorum yapın