Uluslararası engelsiz medya buluşması

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin (TOFD) gerek Türkiyede gerekse yurtdışında yaşayan, fiziksel ve toplumsal engellere rağmen mesleki yaşamını sürdürmekte olan medya çalışanlarını bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirdiği etkinliğe seçkin ve alanında uzman medya çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluş yöneticileri, akademisyenler ve bürokratlar katılacak.

Türkiyeden Mehmet Ali Birand, Banu Güven, Celal Toprak, Çoşkun Aral gibi önemli gazetecilerin katılacağı konferansa, ayrıca Danimarka, İngiltere, ABD, Uganda, Fransa ve Yunanistandan medya mensupları konuşmacı olarak yer alacaklar.

Yabancı medya mensuplarından bir kaçı;

MIKKEL HOLMBACK – DANİMARKA- Glad TV Genel Müdürü
DanimarkaTV-Glad, Danimarka’da kurulmuş, dünyanın ilk engellilere ait şirketi ve televizyon istasyonudur.130 çalışanı ile Danimarka’ya yayılmış 4 ayrı departmandan oluşmaktadır.

FLORANCE ADONG – UGANDA – Aktivist Kadın Gazeteci

Ortopedik engelli ADONG, Uganda ve dünya da engelli sorunlarının çözümü ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarla tanınıyor.

EMIL ERDTMAN – İSVEÇ- Gazeteci – Yazar

Gazeteci ve yazar, İsveç Engelliler Fede-rasyonunda medya üzerine çalışmaktadır.

Engellilerin sorunlarının çözümünde istenilen noktaya ulaşamadık

Gelişen insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve teknoloji olanaklarına rağmen, engellilerin sorunlarının çözümünde ne yazık ki istenilen noktaya ulaşamadık.

Engelliler en temel gereksinimleri için bile halen mücadele vermek zorunda bırakılmaktadırlar. Birkaç örnek;

1) Eğitim: Okulların çoğu engellilerin kullanımına uygun değil. Ciddi ulaşım sorunları var.

2) Sağlık ve Bakım Hizmetleri: Ülkemizde rehabilitasyon hizmetleri yetersiz ve kurumlar arası koordinasyon geliştirilmemiş. Bu durum engellilerin yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir.
3) Sosyal Yaşam: Mimari yapıların ve ulaşım koşullarının yetersizliği engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımının önündeki en önemli sorunlardan bazıları.

4) İş Hayatı: Eğitim olanaklarından yararlanamamaları meslek edinmelerini engellemekte dolayısıyla meslek sahibi olamamaktadırlar.

Ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon engelli vardır. Ailesini de kattığınızda ortalama 25-30 milyon insanımız zor koşullarda ve zor bir durumla mücadele etmek zorunda.

Engelli sorunlarının ve çözümlerinin toplumun gündemine taşınmasında medyanın gücü tartışılmaz bir gerçek. Buradan hareketle, medyanın bu alandaki önemi, yaşanan sorunlar tartışılacak. Etkinlikte, ulusal ve uluslararası engelli medya çalışanlarının sorunları, medyada engellilerle ilgili haberler ve nitelikleri, engellilerin medyada görünürlüğü ve sosyal yansımaları, tanıklılıklar, medyada istihdam vb. konularda bilgi paylaşımı ve çözüm önerileri geliştirilecek.

Yorum yapın